iTwood - truy xuất thông minh nguồn gốc lâm sản

Truy xuất và quản lý nguồn gốc gỗ hợp pháp là một yêu cầu nghiêm túc và chính đáng của người tiêu dùng vì mục đích phát triển nền lâm nghiệp bền vững và nói không với hàng hóa lâm sản gây mất rừng.

Lợi ích mang lại

  • Gia tăng cơ hội thị trường của chủ rừng và tất cả các tác nhân trong chuỗi cung Gỗ & Sản phẩm gỗ
  • Cung cấp thông tin và quy trình truy xuất đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa gỗ đến tay người tiêu dùng
  • Phòng ngừa và quản lý rủi ro thị trường với tất cả tác nhân tham gia hệ thống

Dịch vụ của iTwood

  • 1Cung cấp dịch vụ công tạo lập bằng chứng nguồn gốc gỗ hợp pháp
  • 2Truy xuất nhanh – chính xác nguồn gốc gỗ hợp pháp, khách hàng sẽ có đủ mọi thông tin và bằng chứng liên quan.
  • 3Tư vấn xây dựng chuỗi cung gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp
  • 4Tư vấn xây dựng thương hiệu gỗ và sản phẩm gỗ cho địa phương và doanh nghiệp

Dự án tiêu biểu

Đối tác của iTwood