Tin tức về truy xuất và quan lý gỗ hợp pháp

Tin tức mới nhất

Showing 6-10 of 10 items.

Ngành gỗ bền vững: Cho cây rừng còn xanh lá

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam đạt hơn 9,3 tỉ USD, chiếm trên 23% kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp, giá trị

...

Khái niệm thống kê rừng / Thống kê rừng là gì?

Khái niệm thống kê rừng được quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư 25/2009/TT-BNN hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản

...

Chế biến gỗ và lâm sản sẽ là ngành kinh tế chủ lực

Trong 10 năm qua, chế biến gỗ và lâm sản đã liên tục phát triển về sản xuất và xuất khẩu. Năm 2017, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm

...

Lo ngại truy xuất nguồn gốc gỗ

Năm 2018, Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nếu

...

Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề

...

Đối tác của iTwood